Przetargi

Spółka posiada nowoczesną platformę zakupową eB2B wspomagającą zarządzanie procesami zakupowymi począwszy od tworzenia wniosków zakupowych, ich akceptację, organizację zapytań ofertowych, aukcji i licytacji elektronicznych, zapewniając wymagane tryby udzielenia zamówienia zgodnie z ustawą PZP.

Na platformie znajdują się również niezbędne regulacje i procedury zakupowe, w tym Kodeks postępowania dla Dostawców LW Bogdanka, będący efektem realizowania przez LW Bogdanka strategii CSR, w której jednym z głównych celów jest zagwarantowanie transparentności praktyk zarządczych i efektywne zarządzanie odpowiedzialnością w łańcuchu dostaw.

Platforma przetargów i zakupów 

 

Na potrzeby zakupów usług turystycznych, sportowych i kulturalnych przeznaczonych dla pracowników Spółki Lubleski Węgiel „Bogdanka” S.A., finansowanych częściowo z ZFŚS, Spółka prowadzi platformę do składania ofert na ww. usługi.

Pod adresem socjalny.lw.com.pl zamieszczamy zapytania ofertowe dotyczące poszukiwanych przez nas rodzajów i kierunków wycieczek, karnetów na obiekty sportowe, wyjazdów na imprezy kulturalne (takie jak koncerty, spektakle itp.).

Zapraszamy do składania ofert (po utworzeniu konta, zalogowaniu). Wszystkie oferty, które są przyjmowane poprzez tę platformę, są widoczne dla pracowników LW Bogdanka dopiero po zakończeniu okresu przyjmowania ofert na konkretne zapytanie. Następnie po weryfikacji ich kompletności, zestawienie wszystkich ofert na konkretne zapytanie staje na posiedzeniu Komisji Socjalnej, która wybiera najkorzystniejszą ofertę przeznaczoną do realizacji (w trybie negocjacji). Oceniane są takie parametry jak: korzystna cena usługi w kontekście pełnego zakresu świadczenia, jakość usługi (ilość i rodzaj opcjonalnych świadczeń w cenie, parametry oferowanych obiektów turystycznych, etc.) a także doświadczenia płynące z dotychczasowej współpracy.

Platforma zakupu ZFŚS 

Podmiot udostępniający informację:
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
Kontakt do osoby publikującej:
gie...@lw.com.pl
Opublikowane przez:
Magdalena Szewczyk
Data publikacji:
6 marca 2023 10:13
Utworzono przez:
Magdalena Szewczyk
Data utworzenia:
6 marca 2023 10:13
Powód zmiany:
-
Przejdź do opublikowanej wersji