Dokumenty do pobrania

Dokumenty korporacyjne 
Regulaminy i akty prawne 
Sprawozdania i raporty
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2006, 2007 i 2008 r. sporządzone zgodnie z MSSF są dostępne w prospekcie emisyjnym Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. w zakładce Prospekty emisyjne. 

Pozostałe raporty oraz sprawozdania są dostępne na stronie relacji inwestorskich:

Podmiot udostępniający informację:
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
Kontakt do osoby publikującej:
gie...@lw.com.pl
Opublikowane przez:
Magdalena Szewczyk
Data publikacji:
5 kwietnia 2023 13:29
Utworzono przez:
Magdalena Szewczyk
Data utworzenia:
5 kwietnia 2023 13:29
Powód zmiany:
-
Wersje archiwalne tej strony
 • Podmiot udostępniający informację:
  Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
  Kontakt do osoby publikującej:
  gie...@lw.com.pl
  Opublikowane przez:
  Super Użytkownik
  Data publikacji:
  28 lutego 2023 09:34
  Utworzono przez:
  Super Użytkownik
  Data utworzenia:
  28 lutego 2023 09:33
  Powód zmiany:
  Redakcja treści