Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. jest spółką akcyjną, działającą na podstawie przepisów prawa polskiego.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego o nazwie Kopalnia Węgla Kamiennego „Bogdanka” z siedzibą w Bogdance na podstawie ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. 

Dnia 26 marca 2001 roku Lubelski Węgiel „Bogdanka” Spółka Akcyjna została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000004549. Obecnie rejestr ten jest prowadzony przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Akcje Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie.
 

Podmiot udostępniający informację:
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
Kontakt do osoby publikującej:
gie...@lw.com.pl
Opublikowane przez:
Magdalena Szewczyk
Data publikacji:
5 kwietnia 2023 12:59
Utworzono przez:
Magdalena Szewczyk
Data utworzenia:
5 kwietnia 2023 12:59
Powód zmiany:
-
Wersje archiwalne tej strony
 • Podmiot udostępniający informację:
  Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
  Kontakt do osoby publikującej:
  gie...@lw.com.pl
  Opublikowane przez:
  Super Użytkownik
  Data publikacji:
  28 lutego 2023 09:20
  Utworzono przez:
  Super Użytkownik
  Data utworzenia:
  28 lutego 2023 09:19
  Powód zmiany:
  Aktualizacja treści