Organy oraz osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Organami Spółki są:

 • Walne Zgromadzenie
 • Rada Nadzorcza
 • Zarząd

Kompetencje i uprawnienia organów Spółki określa Statut. 

Skład Rady Nadzorczej LWB (XI kadencja):

 • Anna Chudek - Przewodnicząca Rady Nadzorczej     
 • Szymon Jankowski - Sekretarz Rady Nadzorczej    
 • Dariusz Batyra - Członek Rady Nadzorczej  
 • Piotr Breś - Członek Rady Nadzorczej
 • Krzysztof Gigol - Członek Rady Nadzorczej      
 • Bartosz Piechota - Członek Rady Nadzorczej    
 • Bartosz Rożnawski - Członek Rady Nadzorczej
 • Kamil Szafrański - Członek Rady Nadzorczej   
 • Grzegorz Wróbel - Członek Rady Nadzorczej

Skład Zarządu LWB (XI kadencja):

 • Kasjan Wyligała - Prezes Zarządu
 • Artur Wasilewski - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno - Finansowych
 • Adam Partyka - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych
 • Dariusz Dumkiewicz - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Inwestycji  

Prokurenci:

 • Grzegorz Gawroński
 • Urszula Piątek
 • Krzysztof Bogusz
 • Andrzej Cisło
 • Michał Targoński 
 • Adam Laskowski
 • Tomasz Bryk

Reprezentacja Spółki

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
 

Podmiot udostępniający informację:
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
Kontakt do osoby publikującej:
gie...@lw.com.pl
Opublikowane przez:
Magdalena Szewczyk
Data publikacji:
4 października 2023 12:28
Utworzono przez:
Magdalena Szewczyk
Data utworzenia:
4 października 2023 12:26
Powód zmiany:
-
Wersje archiwalne tej strony
 • Podmiot udostępniający informację:
  Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
  Kontakt do osoby publikującej:
  gie...@lw.com.pl
  Opublikowane przez:
  Magdalena Szewczyk
  Data publikacji:
  4 października 2023 12:21
  Utworzono przez:
  Magdalena Szewczyk
  Data utworzenia:
  4 października 2023 12:21
  Powód zmiany:
  -
 • Podmiot udostępniający informację:
  Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
  Kontakt do osoby publikującej:
  gie...@lw.com.pl
  Opublikowane przez:
  Magdalena Szewczyk
  Data publikacji:
  4 października 2023 12:21
  Utworzono przez:
  Magdalena Szewczyk
  Data utworzenia:
  5 kwietnia 2023 13:08
  Powód zmiany:
  -
 • Podmiot udostępniający informację:
  Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
  Kontakt do osoby publikującej:
  gie...@lw.com.pl
  Opublikowane przez:
  Magdalena Szewczyk
  Data publikacji:
  5 kwietnia 2023 13:04
  Utworzono przez:
  Magdalena Szewczyk
  Data utworzenia:
  5 kwietnia 2023 13:03
  Powód zmiany:
  -
 • Podmiot udostępniający informację:
  Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
  Kontakt do osoby publikującej:
  gie...@lw.com.pl
  Opublikowane przez:
  Magdalena Szewczyk
  Data publikacji:
  5 kwietnia 2023 13:03
  Utworzono przez:
  Magdalena Szewczyk
  Data utworzenia:
  5 kwietnia 2023 13:02
  Powód zmiany:
  -
 • Podmiot udostępniający informację:
  Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
  Kontakt do osoby publikującej:
  gie...@lw.com.pl
  Opublikowane przez:
  Magdalena Szewczyk
  Data publikacji:
  6 marca 2023 11:16
  Utworzono przez:
  Magdalena Szewczyk
  Data utworzenia:
  6 marca 2023 11:15
  Powód zmiany:
  -
 • Podmiot udostępniający informację:
  Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
  Kontakt do osoby publikującej:
  gie...@lw.com.pl
  Opublikowane przez:
  Magdalena Szewczyk
  Data publikacji:
  6 marca 2023 11:15
  Utworzono przez:
  Super Użytkownik
  Data utworzenia:
  6 marca 2023 11:11
  Powód zmiany:
  -
 • Podmiot udostępniający informację:
  Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
  Kontakt do osoby publikującej:
  gie...@lw.com.pl
  Opublikowane przez:
  Magdalena Szewczyk
  Data publikacji:
  6 marca 2023 10:02
  Utworzono przez:
  Magdalena Szewczyk
  Data utworzenia:
  6 marca 2023 10:01
  Powód zmiany:
  -
 • Podmiot udostępniający informację:
  Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
  Kontakt do osoby publikującej:
  gie...@lw.com.pl
  Opublikowane przez:
  Super Użytkownik
  Data publikacji:
  27 lutego 2023 13:28
  Utworzono przez:
  Super Użytkownik
  Data utworzenia:
  23 lutego 2023 15:03
  Powód zmiany:
  -