Rejestry i archiwa

W Lubelskim Węglu Bogdanka S.A. prowadzone są następujące rejestry:

  •  rejestr uchwał Rady Nadzorczej
  •  rejestr uchwał Zarządu
  •  rejestr umów (elektroniczny)
  •  rejestr Aktów Normatywnych
  •  rejestr pełnomocnictw i upoważnień
  •  rejestr faktur 
  •  rejestr korespondencji
  •  dzienniki i rejestry ewidencyjne

W Spółce funkcjonuje Archiwum Zakładowe, którego działanie reguluje Instrukcja Archiwalna. 
Uchwały wymagające wpisu do KRS są dostępne w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Podmiot udostępniający informację:
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
Kontakt do osoby publikującej:
gie...@lw.com.pl
Opublikowane przez:
Magdalena Szewczyk
Data publikacji:
6 marca 2023 09:58
Utworzono przez:
Magdalena Szewczyk
Data utworzenia:
6 marca 2023 09:56
Powód zmiany:
-
Przejdź do opublikowanej wersji