Rejestry i archiwa

W Lubelskim Węglu Bogdanka S.A. prowadzone są następujące rejestry:

  •  rejestr uchwał Rady Nadzorczej
  •  rejestr uchwał Zarządu
  •  rejestr umów (elektroniczny)
  •  rejestr Aktów Normatywnych
  •  rejestr pełnomocnictw i upoważnień
  •  rejestr faktur 
  •  rejestr korespondencji
  •  dzienniki i rejestry ewidencyjne

W Spółce funkcjonuje Archiwum Zakładowe, którego działanie reguluje Instrukcja Archiwalna. 
Uchwały wymagające wpisu do KRS są dostępne w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Podmiot udostępniający informację:
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
Kontakt do osoby publikującej:
gie...@lw.com.pl
Opublikowane przez:
Super Użytkownik
Data publikacji:
28 lutego 2023 09:31
Utworzono przez:
Super Użytkownik
Data utworzenia:
28 lutego 2023 09:30
Powód zmiany:
Redakcja treści.
Przejdź do opublikowanej wersji